Návrhy architekta

Ak máte záujem o návrh zatienenia od našich architektov, môžete voliť hneď niekoľko variantov.
Cena variantu č. 1 sa v prípade objednávky automaticky odpočíta z ceny zákazky.

1/ Schéma s vyznačením kót a presným výpisom potrebných prvkov - ZADARMO

Architektka nakreslí niekoľko variantov, telefonicky ich s vami skonzultuje a po výbere jednej z nich pripraví finálnu schému s vyznačením kót aj výpisom potrebných prvkov.

2/ Schéma, fotorealistická vizualizácia a výpis potrebných prvkov - 300 €

Architektka nakreslí niekoľko variantov, telefonicky ich s vami skonzultuje a po výbere jednej z nich pripraví finálnu schému s vyznačením kót aj výpisom potrebných prvkov. Vizualizácia zahŕňa 3 obrázky.

3/ Schéma, vizualizácia, video ukazujúce pohyb tieňa v priebehu dňa a výpis prvkov - 370 €

Architektka nakreslí niekoľko variantov, telefonicky ich s vami skonzultuje a po výbere jednej z nich pripraví finálnu schému s vyznačením kót aj výpisom potrebných prvkov. Vizualizácia zahŕňa 3 obrázky, video simuláciu pohybu svetla a tieňa v priebehu celého dňa.

 

Na spracovanie návrhu od vás budeme potrebovať nasledujúce podklady:

  • presnú adresu
  • pôdorysnú situáciu daného miesta s vyznačením orientácie k svetovým stranám
  • fotografie
  • V prípade atypickej situácie je možné dohodnúť aj návštevu architektky na mieste

    Cena je 250 €/návštěva +cestovné náhrady 0,25 €/km.
    V cene je zahrnutá aj príprava schémy s kótami a výpisom potrebných prvkov.

    Ukážky schém zatienenia a vizualizácie

Schéma krok 1
Schéma krok 1
Schéma krok 1
Schéma krok 1
Schéma krok 1
Schéma krok 1
Schéma krok 2
Schéma krok 2
Schéma krok 2
Schéma krok 2
Vizualizácia
Vizualizácia